Business intelligence & analysis

Inzetbaarheid

Home

Info

|

|

Contact

|

Business Intelligence

             Het vakgebied Business Intelligence bevat een breed scala aan activiteiten en technieken met als doel om tijdig accurate informatie te leveren binnen een organisatie. Dit kan zowel op operationeel niveau van toepassing zijn binnen bijvoorbeeld productie processen, maar ook op management niveau waar het gaat om bijvoorbeeld specifieke kritieke prestatie-indicatoren (KPI's).

 

Activiteiten binnen BI zijn onder andere:

> het inventariseren en concretiseren van de vraag

> het verzamelen van de benodigde data (o.a. ETL, data conversie)

> het bouwen van benodigde informatie omgevingen (datawarehouse, data

  marts, data cubes)

> het ontwerpen en bouwen van informatie producten (o.a. rapportages,

  dashboards)

Projectmanagement  informatiseringsprojecten

             In tegenstelling tot automatiseringstrajecten waar vaak nog traditionele waterval methodieken gebruikt worden met lange ontwikkelings cycli, is een informatiseringsproject meer interactief van aard waarbij korte, iteratieve ontwikkelings cycli worden gebruikt om samen met de klant tot het juiste eindproduct te komen.

De projectmethodiek die wordt ingezet is een combinatie van PRINCE2 met invloeden van Lean en Agile development methodieken (opdracht afhankelijk).

(Business) Analytics

             Naast de activiteiten in het vakgebied Business Intelligence hebben we ook ruime ervaring op het gebied van (Business) Analysis en Analytics. Bij business analyses ligt de focus voornamelijk op het verbeteren van het bedrijfsproces (eventueel ondersteund door BI tooling, zoals rapporten of dashboards), terwijl analytics juist kijkt naar mogelijkheden vanuit data (o.a. via data mining). Hierbij valt te denken aan:

 

> Descriptive Analytics: het uitdiepen van historische data (o.a.

  trendanalyses)

> Predictive analytics: het uitvoeren van analyses tbv voorspellingen en het

  inschatten van risico's (o.a. what-if analyses)

 

Aanpak: simpel, pragmatisch, doen!

             Onder het motto "denk groot, begin klein, ontwikkel snel" wordt in de meeste gevallen snel resultaat geboekt. Hierna volgen snel de volgende fasen, zodat het groter geheel niet uit het oog wordt verloren. Kern van de ontworpen oplossingen is dan ook de gekozen architectuur, welke makkelijk op te schalen is wanneer de situatie daarom vraagt.

 

Een van de belangrijkste, maar vaak onderschatte activiteiten is communicatie. Tijdens, voor en na onze activiteiten houden we graag vinger aan de pols met onze klanten om goed in de gaten te houden of we nog op het overeengekomen spoor zitten en binnen tijd en budget.

info@udexis.nl

+31 (0)637446621

© 2013 Udexis

KvK Breda nr. 58584471